انجمن همیشه در قلب قدرت Tor بوده است. با این روحیه، ما برنامهٔ عضویت پروژهٔ Tor را ایجاد کردیم. هدف ما ایجاد یک رابطهٔ حمایتی بین سازمان‌های غیرانتفاعی و بخش خصوصی است که از فناوری ما استفاده می‌کنند یا می‌خواهند از ماموریت ما حمایت کنند.

عضو شوید

به برنامه عضویت پروژه Tor بپیوندید و تعهد خود را به حفظ حریم خصوصی آنلاین نشان دهید و عمیق‌تر در جامعه Tor مشارکت کنید. برای شروع به ما به آدرس giving@torproject.org ایمیل بزنید.

اعضای پیاز موسیر

Mullvad VPN

«برای Mullvad همکاری با انجمن‌ها و سازمان‌هایی که واقعاً در تلاش برای یکپارچگی و بهبود حریم خصوصی آنلاین هستند، مهم است. شوربختانه، تعدادشان اندک است. حتی آن‌هایی که حریم خصوصی را درک می‌کنند، همواره در تلاش برای بهبود ضد-انگشت‌نگاری هستند و از کاربرها در مقابل حمله‌های پیشرفته‌تر محافظت می‌کنند، کم‌تر هستند. ما باور داریم که پروژهٔ Tor، چنین سازمانی است. هر زمان که صحبت از حقوق بشر، آزادی بیان، ضد-سانسور و حریم خصوصی آنلاین به‌میان باشد، ما ارزش‌های آن‌ها را به اشتراک می‌گذاریم.»

اعضای پیاز ویدالیا

حمایت خود را از حریم خصوصی آنلاین نشان دهید

When your organization joins the Tor Project’s Membership Program, you are demonstrating your commitment to privacy online and supporting Tor’s agility and development. In return, you become a closer part of our community with three specific benefits: access to our Onion Advisors group to help you integrate Tor into your product, inclusion in conversations and exclusive meetings with the Tor Project team to learn about what we are cooking at Tor, and public promotion of your membership. If you are interested in becoming a member, please reach out to us at giving@torproject.org.

سطوح عضویت

سطوح عضویت در سطح ارتقای عمومی متفاوت است. بدون توجه به سطح مشارکت شما، اعضا مزایای یکسانی را دریافت می‌کنند: دسترسی به گروه مشاوران پیازی ما برای کمک به ادغام تور در پروژه شما و گنجاندن در گفتگوها و جلسات انحصاری با تیم پروژه تور. در تور، ما همه پیازها را دوست داریم، اما موسیر خوشمزه‌تر است!

عضو پیاز موسیر

≥ 100000 دلار در سال

لوگوی سازمان شما به وب‌سایت شما پیوند داده می‌شود، همراه با نقل‌قولی از سازمان شما در مورد انگیزه شما برای پیوستن به برنامه عضویت، در صفحه برنامه عضویت ما نشان داده خواهد شد. ما همچنین در رسانه‌های اجتماعی، رویدادها و سایر مکانیسم‌های تبلیغاتی مشارکت خواهیم داشت.

عضو پیاز ویدالیا

50,000 دلار - 99,999 دلار در سال

لوگوی سازمان شما به وب‌سایت شما پیوند داده می‌شود و در صفحه برنامه عضویت ما نمایش داده می‌شود. ما همچنین در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی شرکت خواهیم کرد.

عضو پیاز سبز

10000 تا 49999 دلار در سال

نام سازمان شما به وب‌سایت شما پیوند داده می‌شود و در صفحه برنامه عضویت ما نشان داده می‌شود.

جامعه در قلب برنامهٔ عضویت پروژهٔ Tor قرار دارد و اعضای ما برای پیوستن به جامعهٔ ما موافقت می‌کنند. به این ترتیب، اعضا موافقت می‌کنند که به منشور اخلاقی Tor، قرارداد اجتماعی و بیانیهٔ ارزش‌های ما پایبند باشند.